Pawłodar, Obwód pawłodarski, Kazachstan

kradzież towaru, kradzież pojazdu

ZDARZENIE NA MAPIE